VindAlleInfo

Overzicht alle informatie
   
 
   


 

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarmee je een eigen huis mee kan financieren. De spaarhypotheek bestaat is een samenvoeging van een gemengde levensverzekering en een hypothecaire geldlening 

De geldlening wordt alleen verstrekt door de bank onder voorwaarde van recht op hypotheek op het betreffende onderpand krijgt.  Gelijkertijd moet aan de bank een pandrecht worden gegeven op de afgesloten levensverzekering. Deze twee voorwaarden samen worden ook vastgelegd in de akte van hypotheek.

Een gemengde verzekering betekend  dat er een dekking van de geldlening is bij overlijden ťn bij leven. Een uitbetaling van de volledige spaarhypotheek wordt gedaan als de geldnemer/verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de lening, of wanneer de geldnemer/verzekerde nog in leven is op de einddatum van de lening. Het verzekerd bedrag wordt dus altijd uitbetaald. Met deze uitbetaling wordt het volledige bedrag wat vooraf bij de spaarhypotheek is afgesproken afgelost. Koop je een huis met z'n tweeŽn, dan kunnen beide partners een overlijdens risico verzekering afsluiten.

Wat een spaarhypotheek bijzonder maakt is de manier waarop het vermogen, dat groeit in de polis, rendeert.. Het vermogen in de polis krijgt een door de verzekeraar gegarandeerd rendement dat gelijk is aan de hypotheekrente die door de bank wordt gerekend over de geldlening. Als de rente op de lening 6% bedraagt, is ook het rendement op de spaarpolis 6%. Verandert aan het eind van een rentevaste periode de rente van de lening, dan verandert ook het rendement van de polis. In de praktijk betekent dit dat wanneer men meer rente moet betalen aan de bank, de premie voor de spaarverzekering daalt, en omgekeerd. Dit wordt de rentedempende werking van de spaarhypotheek genoemd.

   
   
   

 
 

Wanneer tijdens de looptijd van de lening de rente wijzigt, zal de verzekeraar de premie automatisch aanpassen. In de meeste gevallen zal bij een rentedaling van de lening (en dus een premiestijging bij de polis) de gezamenlijke nettolast dalen. Toch kan een rentedaling ook ongunstig uitpakken, vooral wanneer de polis al wat ouder is en er relatief veel vermogen in de polis zit. Een rentedaling leidt dan tot een daling van het rendement. De jaarlijkse bijschrijving van dit rendement zal in absolute zin behoorlijk afnemen. Deze afname zal door de premiebetaling moeten worden gecompenseerd, die daardoor in een extreem geval zelfs kan verdubbelen. Dit kan voorkomen worden door bij oudere spaarpolissen niet voor korte rentevastperiodes te kiezen.   
           
       


Viallin BV | Rosbayerweg 103, 1521 RW Wormerveer | 075 - 657 22 11 | info@viallin.nl

Zie ook: Schuifdeurkasten | Inbouwkasten | Voordeuren | CanDo deuren | Laminaat vloeren