VindAlleInfo

Overzicht alle informatie
   
 
   
 
 
 

Luchtreiniger

Wat doet een luchtreiniger?

Op een doeltreffende manier wordt in een zo kort mogelijk tijdsbestek de hoeveelheid vuildeeltjes uit de aanwezige lucht onttrokken.
Deze vuildeeltjes worden vaak allergenen genoemd.
Hierbij kunnen we denken aan:
(micro) fijnstof, pollen, vluchtige organisch stoffen, geuren, maar ook virussen en bacteriŽn.
Een luchtreiniger helpt bij het verwijderen van onder meer pollen, sigarettenrook en stof uit de lucht.
Bovendien maakt het apparaat bacteriŽn en virussen onschadelijk, verwijdert het nare geurtjes, neutraliseert het schadelijke stoffen en vangt het haar op van huisdieren en zwevende deeltjes.

Ieder type luchtreiniger heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken en toepassings-mogelijkheden.
Naast het standaard ingebouwde ionisatie-proces zal een goede luchtreiniger ook voorzien zijn van een uitgebreide onontbeerlijke filtrage techniek.
Het principe van recirculeren is uitermate belangrijk bij dit reinigings-proces.
Vaak wordt de term luchtdebiet gebruikt, waarmee bedoeld wordt de hoeveelheid lucht die door het apparaat heen wordt geblazen per uur.

Wat ademen we eigenlijk in:

De buitenlucht is vervuild, zeker in onze steden.
Wist u dat de lucht binnenshuis soms 2 tot 10 keer meer vervuild is dan lucht buitenshuis?
We brengen 60 tot 95% van onze tijd binnenshuis door.
We ademen ongeveer 22.000 keer per dag. Hiermee gaan veel van de vuildeeltjes via onze longen weer terug de kamer in.

Hoe vaak moet de filter van een luchtreiniger worden vervangen ?

Uiteraard is dit helemaal afhankelijk van vervuilingsgraad van de lucht.
Onder normale gemiddelde omstandigheden is het vervangen van de filter(s) een handeling die afhankelijk van het type luchtreiniger eens per 6-12 of 18 maanden dient te gebeuren.
Wel wordt er door fabrikanten geadviseerd om dit tijdig te doen om zo continue de waarborg te houden dat de schone lucht die uit de luchtreiniger wordt geblazen daadwerkelijk schoon is.

Hoe is het geluidsniveau van een luchtreiniger ?

Het geluid van een ventilator die lucht verplaatst wordt door ieder persoonlijk anders ervaren.
Uitgaande van de automatische instelling (standaard aanwezig op de meer geavanceerde luchtreiniger) kunnen we dit niveau bestempelen als nihil tot geluidloos.
Alleen wanneer er een hogere ventilator- of een aanwezige turbostand wordt ingeschakeld is het apparaat hoorbaar, maar wordt niet als storend ervaren.

Moet de ruimte afgesloten zijn als er een luchtreiniger wordt gebruikt?

Natuurlijke ventilatie blijft wenselijk, maar het ruimschoots en `wagenwijd`open laten staan van ramen en deuren zal ervoor zorgen dat het reinigings-resultaat nadelig wordt beÔnvloed.


   
   
   
 
 
 

Drie manieren van luchtreiniging

De wijze waarop een luchtreiniger zorgt voor een verbetering van het leefklimaat is onder te verdelen in drie manieren.
Dit kan door middel van filters, de UV-licht en door ionisatie.

Filter

Een luchtreiniger met ťťn of meerdere filters zuigt lucht uit de omgeving aan.
De aangetrokken lucht wordt in het apparaat gereinigd omdat het door ťťn of meerdere filters gaat. De opgeschoonde lucht wordt vervolgens weer uitgeblazen door de luchtreiniger.

Filters kunnen vervangbaar zijn, of permanent in de luchtreiniger zitten. Permanente filters moeten regelmatig worden gereinigd.

UV-filter

Een UV-filter bij een luchtreiniger wil zeggen dat er in het apparaat een UV-lamp is geplaatst. Het ultra violet licht van de lamp doodt de bacteriŽn.
Van alle soorten licht heeft UV licht de hoogste frequentie, de kortste golflengte en bevat hierdoor de hoogste hoeveelheid energie die met straling het buitenste membraam van het organisme doorboort en het DNA vernietigt. In de huidige luchtreinigers komen UV-filters maar weinig voor.

Ionisatie

Ionisatie is de meest veelbelovende vorm van luchtreiniging.
Een luchtreiniger die ioniseert, produceert positief en negatief geladen ionen en verspreidt die in de ruimte. Deze ionen omsingelen als het ware de slechte stoffen, waarna door een chemische reactie deze stof onschadelijk wordt gemaakt.

Negatieve ionen hechten zich aan onder meer pollen, schimmels, sigarettenrook en stof en neutraliseren het schadelijke effect daarvan. Op deze manier wordt de vervuiling van lucht door boosdoeners als bacteriŽn en ziektekiemen tegengegaan. Ionisatie kan schadelijke stoffen tegen gaan met een diameter tot 0,01 micrometer.

Onderzoekers hebben wetenschappelijk bewezen dat negatief geladen luchtionen belangrijk zijn voor een gezond en schoon luchtklimaat.   
           
       


Viallin BV | Rosbayerweg 103, 1521 RW Wormerveer | 075 - 657 22 11 | info@viallin.nl

Zie ook: Schuifdeurkasten | Inbouwkasten | Voordeuren | CanDo deuren | Laminaat vloeren